Өнірлерді дамыту

Біздің әлем үнемі өзгеру үстінде, Қазақстанның саяси және экономикалық жүйесінде болатын өзгерістер бизнес, мемлекет пен қоғам арасындағы қатынастарда жаңа вектордың пайда болуына себеп болды. Әлеуметтік әріптестіктің жаңа деңгейіне өту үшін өңірлердегі әлеуметтік-экономикалық және басқа күрделі сұрақтарды бірлесіп шешуде әділ қажеттілік туындайды.

Жезқазған және Балқаш өңірлері үлкен әлеуетке ие, бұл жерде маңызды табиғи ресурстар, өнеркәсіптік кәсіпорындар, құнарлы жер, еңбекқор тұрғындар шоғырланған.

Жергілікті атқарушы биліктердің, компания мен тұрғындардың бірлесіп күш салуы өңірлерге одан әрі дамуға және осы өңірлерде тұрғындардың өмір сүру деңгейін арттыруға мүмкіндік береді.

Өңірлердің тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына қол жеткізу үшін «Қазақмыс» корпорациясы жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, өңірлердің дамуының негізгі векторларын анықтаған:

 • қалалардың инфрақұрылымын қалпына келтіру – өңірлердің тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету, инженерлік коммуникацияларды қалпына келтіру, қалалардың тұрғын үй қорын жаңарту және кеңейту, аулаларды, көшелер мен бақтарды абаттандыру және көгалдандыру;
 • әлеуметтік сұрақтарды шешу – орта және мектепке дейінгі білім, медициналық қызмет көрсету сапасын, өңірлерде өмір сүрудің қауіпсіздік деңгейін арттыру есебінен тұрғындар үшін қолайлы ортаны жақсарту, мәдениеттің, туризмнің, бос уақыт өткізудің және спорттың қосымша объектілерін құру.

«Қазақмыс» корпорациясы барлық өз қызметін жүзеге асыру кезінде өзі орналасқан өңірлердің әлеуметтік мәселелерін шешуге ерекше назар аударады.

Біз әрқашан компанияның тұрақты дамуы өңірлердің әл-ауқаты мен дамуына тікелей байланысты екенін түсіндік.

Қала құраушы кәсіпорын ретінде біздің рөліміз:

 • жергілікті халықты жұмыс орындарымен қамтамасыз етуден;
 • мемлекетке салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша өз міндеттемелерді уақытылы және толық орындаудан;
 • корпоративтік әлеуметтік жауапкершіліктің жобаларын іске асырудан тұрады.

Сонымен бірге, бизнесті сәтті жүргізу білікті, әлеуметтік қорғалған персонал мен өңірдегі тұрақты жағдаятқа байланысты екенін түсініп, Компания жүргізілетін әлеуметтік саясатқа жүйелі тәсілді қолданады.

Сөйтіп, 2020 - 2025 жылдарға Жезқазған, Сәтбаев және Балқаш қалаларын тұрақты дамыту аясында Корпорация қалалар мен облыстың әкімдіктерімен бірлесіп жобаларды келісіп, оларды іске асыру бойынша ұйымдастыру жұмыстарын жүргізуде.

Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш қалаларын және Ұлытау ауданын тұрақты дамыту бойынша жобаларды іске асыру үшін «Қазақмыс» компаниясы негізгі әлеуметтік жобаларға бағытталатын болатын 2020 – 2023 ж.ж. бойы 19 млрд. астам теңге жалпы сомасына ақша қаражатын бөлуді жоспарлады.

Мұның өзінде халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге, халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтарының тұрғын үй сұрақтарын шешуге, бастауыш білім, денсаулық сақтау сапасын, қоғамдық қауіпсіздікті арттыруға және азық-түлік нарығын тұрақтандыруға баса назар аударылған.

Сумен жабдықтау және коммуникация

Жезқазған өңірінде сумен жабдықтау, негізінен, Кеңгір су қоймасынан және жерасты қайнар бұлақтарынан (Үйтас-Айдос және Есқұла) жүзеге асырылады. Қазіргі таңда екі қаланың халқына судың 55 %-ы және өңірдің өнеркәсіптік кәсіпорындарына судың 100 %-ы Кеңгір су қоймасынан беріледі, оның сапасы оны толтыру деңгейіне байланысты.

Балқаш қаласы және Саяқ кенті Тоқырау кен орнынан ауыз сумен толық қамтамасыз етіледі. Техникалық су көлден беріледі. Осы өңірдің негізгі мәселесі су беретін құбырлар мен қалалық коммуникациялардың елеулі тозуынан тұрады.

«Қазақмыс» корпорациясы келесі міндеттемелерді өзіне алды:

  1
 • разработать всю необходимую проектно-сметную документацию для реализации проектов обеспечения питьевой водой гг. Жезказган и Сатпаев с подземных источников Эскула и Уйтас-Айдос. Нашим проектным институтом уже разработаны, согласованы и проведены строительно-монтажные работы. В результате сегодня город Сатпаев на 100% запитан с подземного источника. Еще два проекта по Эскуле и ПСД 1-й очереди по Уйтас-Айдосу будут выданы в 2022году Реализация всех вышеназванных проектов позволит поэтапно, увеличить подачу воды с Эскулинского месторождения с 11 до 30 млн.м3, с Уйтас-Айдосского источника - с 10,5 до 26,4 млн.м3 и обеспечит наши города чистой питьевой водой на 100%;
 • 1
 • осымен қатарлас, Үйтас-Айдос су таратқышының жиі апаттық жарылуына байланысты және Жезқазған қаласының халқын шаруашылық ауыз сумен үзбей қамтамасыз ету мақсатында, корпорация 2020 жылы жағалаулық сорғы өнеркәсіптік су жинағыштан бастап ЖЖСЖК тазартым имараттарына дейін резервтік су таратқышты шұғыл ретпен салып, іске қосты.
 • в целях комплексного решения вопроса управления водными ресурсами и повышения надежности водоснабжения и водоотведения городов Жезказган и Сатпаев, мы заключили договор со специализированной организацией для разработки Концепции и технико-экономических расчетов;
 • в части оказания содействия в реконструкции инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений гг. Сатпаев, Балхаш и п.Саяк, головным проектным институтом также разрабатывается ряд ПСД.

Тұрғын үй мәселелері

Тұрғын үй мәселелерінде негізгі сұрақтар мемлекеттік тұрғын үй қорының үлкен тозуы және мемлекеттен тұрғын үй алу үшін халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтарынан қалыптасқан кезек болып табылады. Осы мәселелерді шешуде «Қазақмыс» корпорациясы белсенді қатысуда.

В мае 2019 года, на основании подписанного с государством меморандума, мы приобрели и подарили 10 четырехкомнатных квартир многодетным сотрудникам корпорации.

В 2020 году корпорация подарила жилье 133 многодетным семьям. Полностью обустроенное, с ремонтом, новой мебелью и бытовой техникой, оно предоставлено в собственность на абсолютно безвозмездной основе. Новоселами стали работники подразделений группы компаний "Казахмыс" из Сатпаева, Жезказгана, Балхаша, а также Караганды, ее окрестностей и Нур-Султана. Рассматривается вопрос продолжения реализации программы по обеспечению жильем многодетных работников компании.

Сонымен қатар 2021 жылы Жезқазған, Сәтбаев, Балқаш қалаларының медициналық ұйымдарының жұмыскерлеріне пайдалануға тұрғын үйді беру туралы шешім қабылданды.

Для решения проблем аварийного жилого фонда Жезказганского региона, корпорация разрабатывает проектную документацию на строительство многоэтажных жилых домов, с последующей передачей ПСД в акиматы, для защиты финансирования из республиканского бюджета.

Білім беру

Өңірде бастауыш және орта білім берудің негізгі мәселелері орта мектептер педагогтарының біліктілік деңгейінің жеткілікті болмауы, мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тапшылығы (өңір бойынша 2 жастан бастап 6 жасқа дейін балаларды қамту 76 % құрайды) және қосымша білім беру жүйесінің дамымауы болып табылады.

Осы мәселелерді шешуге көмек көрсету үшін біз келесі шараларды қолдандық:

 • 2020 жылдың көктемінде республикалық Педагогикалық шеберлік орталығының күшімен мектептер педагогтарының біліктілік деңгейін және қамтамасыз етілуін тексеру жүргізілді. Ұқсас зерттеулер бұрын өңірде жүргізілмеген. Зерттеулер нәтижелері бойынша Жезқазған қаласында Кәсіби даму мектебін ашу туралы шешім қабылданды. Бұл мектепте барлық облыстың орта мектептері мен гимназияларының мұғалімдері өз кәсіби деңгейін арттыра алады, және сәйкесінше, олардың еңбек ақысының мөлшеріне оң әсер етеді. Мектеп жұмысын 2020 жылдың тамызында бастап, өз оң нәтижелерін беруде.
 • Біз 2021-2023 жылдар бойы жетпей тұрған балабақшаларды, соның ішінде Жезқазғанда - 4, Сәтбаевта - 1, Балқашта – 3 балабақшаны кезең-кезеңмен қаржыландырамыз, саламыз, жабдықтаймыз және мемлекетке пайдалануға береміз. Жобалау құжаттамасын әзірлеу басталып қойған, құрылыс үшін учаскелер анықталған.
 • Әкімдіктердің сұрауы бойынша, орта білім беру объектілерін салу мен жөндеуге ЖСҚ әзірлеуге қатысты көмек көрсетілуде, оның ішінде балаларды робот жасауға, компьютерлік бағдарламалауға және т.б. үйретуге жағдай жасау үшін Сәтбаев қ. С. Сейфуллин атындағы гимназия базасында STEM-зертханасы бар.
 • Қазақстан мен Ресейдің ірі қалаларында заманауи орталықтар тәрізді «Ерте кәсіптік бағдар орталығы мен сервис академиясын қоса алғанда, Білім беру және жұмысқа орналастыру орталығын» ашу үшін бағдарлама әзірленген және Сәтбаев қаласында үй-жай таңдалған. Осы орталықты 2021 жылдың соңында ашу жоспарлануда. Орталық балаларымызға болашақ кәсіптерімен танысуға және ерте жастан өз әлеуетін ашуға, ал жастарға еңбек нарығының мұқтаждығына арнап өз еңбек мамандығын кәсіби түрде қайта бағдарлауға мүмкіндік береді.
 • Жергілікті атқарушы органдардың өтініштеріне сай, біз қалалық білім беру объектілеріне де басқа көмекті көрсетудеміз. Сөйтіп, 2020 жылы Жезқазған қаласында салынған мектепті материалдық-техникалық жабдықтауға қаржыландыру бөлінген, сонымен қатар орта мектептердің қашықтан білім беруге өтуіне байланысты корпорация 922 дербес компьютер, 201 роутер сатып алып, өңірлердің мектептеріне сыйлаған.

Денсаулық сақтау

Өңірлерде денсаулық сақтаудың негізгі мәселелері – бұл «Жезқазған медициналық орталығы» ЖШС қоспағанда, заманауи деңгейдегі емханалардың болмауы, бар медициналық ұйымдарының материалдық-техникалық жабдықталуының жеткілікті болмауы, біліктілік деңгейінің жеткілікті болмауы, медициналық персоналдың тапшылығы және әлеуметтік қорғалмауы, ауруларды кеш диагностикалау, халықтың салауатты өмір салтына бейілділігінің әлсіз болуы.

Корпорация 2019 жылы Оңтүстік Кореяның жетекші емханасы Северанс госпиталімен Бірлескен жұмыс және ынтымақтастық жасау туралы меморандумды жасасты. Ынтымақтастық аясында Жезқазған медициналық орталығының дәрігерлері мен медбибілерінің тәжірибемен алмасуы, кеңес алуы және оқытылуы жүргізілуде. 2019 жылдың тамызында Медициналық орталықта Оңтүстік Кореядан келген дәрігерлер оңалту аптасын ұйымдастырды, «Телемедицина» жобасы енгізілді, оның арқасында 2020 жылдан бастап Северанс дәрігерлерімен онлайн-кеңестер өткізілуде.

С октября 2019 года проведен ряд научных исследований системы здравоохранения в г.Сатпаев. Была создана рабочая группа из экспертов международного уровня в области здравоохранения, научных консультантов, представителей областного Управления здравоохранения и корпорации «Казахмыс».

Зерттеулер нәтижелері бойынша Сәтбаев қаласында қоғамдық денсаулық саласындағы неғұрлым басым және күрделі мәселелер анықталды, Қала халқының денсаулығын нығайту мен сақтаудың 2021 – 2023 ж.ж. арналған бағдарламасы әзірленіп, Қарағанды облысының әкімдігімен келісілді.

Бағдарлама бюджеті 5 млрд. астам теңгені құрайды, ол республикалық, жергілікті бюджеттер қаражатынан және «Қазақмыс» корпорациясының қаражатынан қаржыландырылатын болады.

Сәтбаев қаласының осы бірегей жүйелі тәсіл қолданылған болатын Қазақстанда жалғыз қала болып табылатынын атап өткен жөн.

Аналогичные Программы по укреплению и сохранению здоровья населения разрабатываются и для городов Балхаш и Жезказган.

Параллельно идет изучения возможности и вариантов строительства новой клиники современного типа в г.Сатпаев.

Сонымен қатар компания дүниежүзілік короновирус пандемиясымен күресуде белсенді атсалысуда. Компания кәсіпорындарында инфекцияның таралуына жол бермеу бойынша қажетті шараларды қолданудан басқа, біз облыстың әкімдігінің сұрауы бойынша қажетті медициналық жабдықты, ЖҚҚ және дәрі-дәрмектерді сатып алып, Қарағанды облысының денсаулық сақтау объектілеріне пайдалануға бердік.

«Қазақмыстың» тағы бір маңызы жобасы – Жезқазғанда, Сәтбаевта және Балқашта тұратын жұмыскерлердің отбасыларынан мүгедек балаларды оңалту және сауықтыру үшін жағдай жасау. «Жезқазған медициналық орталығы» ЖШС базасында мүмкіндіктері шектеулі балаларды оңалтуға маманданатын балалар орталығы ашылған. Емделуге жұмсалатын шығындарды компания өзі төлейді.

Қоғамдық қауіпсіздік

Қоғамдық қауіпсіздік жоғары өмір сүру сапасын бағалау үшін ең маңызды басымдықтардың бірі болып табылады. Общественная безопасность традиционно является одним из важнейших приоритетов для оценки высокого качества жизни.

Для повышения уровня общественной безопасности реализуются следующие проекты:

 • в апреле 2020 года запущен в эксплуатацию пилотный проект «Безопасный двор» в г. Жезказган, включающий полный охват видео-мониторингом и освещением жилых домов по ул. Есенберлина 7-7А-9 и средней школы №3;
 • по инициативе компании была создана рабочая группа в г. Сатпаев, с участием представителей акимата, правоохранительных органов, корпорации и специализированной организации, по разработке программы масштабирования сети видео-мониторинга. По итогам работы этой группы принято решение о первоочередном оснащении видео-мониторингом нового района «Нурлы-мекен». Договор на реализацию этого проекта заключен, акимат в свою очередь должен предусмотреть бюджетные средства для дальнейшего техобслуживания этой системы;
 • понимая, что повышение уровня безопасности, профилактики и раскрываемости правонарушений невозможно без достаточного материально-технического оснащения оперативных работников полиции, нами согласован объем и уже оказывается необходимая помощь.
 • понимая, что повышение уровня безопасности, профилактики и раскрываемости правонарушений невозможно без достаточного материально-технического оснащения оперативных работников полиции, нами согласован объем и уже оказывается необходимая помощь.
 • понимая, что повышение уровня безопасности, профилактики и раскрываемости правонарушений невозможно без достаточного материально-технического оснащения оперативных работников полиции, нами согласован объем и уже оказывается необходимая помощь.
 • понимая, что повышение уровня безопасности, профилактики и раскрываемости правонарушений невозможно без достаточного материально-технического оснащения оперативных работников полиции, нами согласован объем и уже оказывается необходимая помощь.

Для повышения уровня общественной безопасности реализуются следующие проекты:

 • в апреле 2020 года запущен в эксплуатацию пилотный проект «Безопасный двор» в г. Жезказган, включающий полный охват видео-мониторингом и освещением жилых домов по ул. Есенберлина 7-7А-9 и средней школы №3;
 • по инициативе компании была создана рабочая группа в г. Сатпаев, с участием представителей акимата, правоохранительных органов, корпорации и специализированной организации, по разработке программы масштабирования сети видео-мониторинга. По итогам работы этой группы принято решение о первоочередном оснащении видео-мониторингом нового района «Нурлы-мекен». Договор на реализацию этого проекта заключен, акимат в свою очередь должен предусмотреть бюджетные средства для дальнейшего техобслуживания этой системы;

Для повышения уровня общественной безопасности реализуются следующие проекты:

Абаттандыру, көгалдандыру, минимаркеттер салу

Корпорация на протяжении нескольких лет озеленяло побережье Кенгирского водохранилища. С 2020 года, проводятся ежегодные мероприятия по озеленению территории города Сатпаев.

Для системного подхода к благоустройству территории городов, Корпорация заключила договор на разработку Концепции стандарта шахтерского города, основываясь на котором мы будем планировать дальнейшие мероприятия по повышению комфортности условий проживания граждан.

Корпорация заманауи стандарттар бойынша Жезқазған және Сәтбаев қалаларының аула аумақтарын абаттандыруды бастады.

Принимаются меры по стабилизации цен на социально-значимые товары в Жезказганском регионе, с привлечением компании Ютария.

Ранее, в 2018 году, был открыт крупнейший в регионе торговый центр – гипермаркет «Улы Дала». В рамках новой программы мы продолжили развивать этот социальный проект.

2020 жылы Жезқазған және Сәтбаев қалаларында ULY DALA 20 мини-маркеттерінен тұратын бөлшек сауда желісі салынып, іске қосылды. Балқаш қаласында 10 іспеттес мини-маркетті салу мүмкіндігі қарастырылуда.

Туризмді, мәдениет пен спортты дамыту

Саяхатшыларлы тарту үшін жерлердің бір Қазақстанның ұлттық тарихымен тығыз байланысты Ұлытау киелі таулары болып табылады.

Правительство страны, по поручению Главы государства, приступает к реализации программы развития туризма в Улытау.

Қазақмыс осы бағдарламаны сәтті және жедел іске асыруға мүдделі. Жергілікті атқарушы органдардың өтініштеріне сай, біз бірқатар туристік объектілер үшін ЖСҚ әзірлеуге қаржыландыру бөлдік.

Кроме того, мы сами проводим работу по исследованию и продвижению исторических мест становления горного дела и металлургии в регионе, для будущего включения их в туристические маршруты.

Мәдениетті дамытуға жәрдемдесуге қатысты, біз С. Қожамкұлов атындағы Жезқазған қазақ музыкалық драма театрын жөндеу, жабдықтау және репертуарын үлкейту үшін қаражатты бөлуді жоспарлаудамыз.

Салауатты өмір салтына насихаттау және жастарды спортпен айналысуға тарту үшін «Қазақмыс» өңірге «Намыс» спорт клубын тартты.

СК Намыс, за счет средств меценатов, продвигает олимпийские виды спорта в регионе. Уже проведена реконструкция СК «Канск», где открыт крупнейший зал борьбы. В средних школах организованы дополнительные занятия по игровым видам спорта и получен необходимый инвентарь. Разработана концепция и ПСД, начато строительство детско-юношеской академии спорта в г. Жезказган.