05 Қыр 2023

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС кеніштеріндегі цифрлық трансформация

«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС сапаны дамыту департаментінің жобалау тобымен «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС (бұдан әрі – ПжКОЖК) кеніштерінде персонал мен көлікті орналастыру жүйесін көбейту» жобасы іске асырылуда және «№67 шахтада тау – кен өндірісін басқару жүйесін енгізу» пилоттық жобасы (бұдан әрі-67 шахтада ТӨБЖЕ) аяқталды.

Image 2

«Персоналды және көлікті позициялау жүйесін енгізу заңнамалық талаптарды орындау мақсатында 2017-2018 ж.ж. кезеңінде басталды («тау-кен және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары» №54 тармағы бойынша байқау, авариялар туралы хабарлау, кеніштерде персоналды позициялау және іздеу жүйесінің болуы қажеттігі регламенттеледі) және 2019 жылы «Западный» кенішінің №67 шахтасында сәтті аяқталды. Персоналды және көлікті орналастыру жүйесінің техникалық шешімдері «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС кеніштерінде 2013-2017 жылдар аралығында енгізілген қолданыстағы жерасты радиобайланыс инфрақұрылымының негізінде құрылады. 2021 жылы «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС басшылығы «Жомарт», «ШЖК», «ОЖК», «Батыс», «Нұрқазған», «Абыз», «Саяқ», «Шатыркөл» кеніштерінде және «Шығыс Сары-Оба» шахтасында жобаны тираждау туралы шешім қабылдады. «ПжКОЖК» жобасын іске асыру шеңберінде «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС жобалау тобы, цифрландыру қызметі және «МРС-К» ЖШС және «AGtech» ЖШС мердігерлік ұйымы мамандарының күш-жігерімен шахталар мен кеніштердің тау-кен қазбалары цифрландырылды, «online» режимінде персонал мен көліктің орналасқан жерін анықтауға мүмкіндік беретін цифрлық технологиялар енгізілді, шахтаның барлық қызметкерлеріне авариялық хабарлау сигналы немесе диспетчермен байланысу үшін белгілі бір қызметкерге жеке шақыру, адамдар мен техниканың қозғалыс трассасы бойынша орнатылған есептеуіштерге жерасты радиобайланыс сигналының сапасы, тау-кен қазбалары учаскелерінде тоқ пен электр кернеуінің болуы бойынша деректерді алу», туралы жобалау тобының мамандары Андрей Кан, Райымбеков Бекзат, Ысқақов Жаслан, Мұратұлы Бекмұрат, Сәденов Аян, Наурызбаев Уәлйхан және Смаилов Алмат айтып берді.

Image 2

«67 шахтада «ТӨБЖЕ» пилоттық жобасын іске асыру «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС-де өндірістік персоналды жерасты радиобайланысының енгізілген технологияларына, персоналды орналастыру және көлік жүйесіне дәйекті бейімдеу қажеттілігі себебінен дамудың эволюциялық кезеңіне ие. «Персоналды және көлікті позициялау» модуліне қосымша «67 шахтадағы ТӨБЖЕ жобасын іске асыру шеңберінде DMMS (Digital monitoring&Management System) жүйесі әзірленді және «электрондық наряд-тапсырма», «ТШЖ жұмысының мониторингі», «диспетчерлеу», «қауіпсіз жұмыс орны», «жұмыс тиімділігін бағалау», «оқиғалар» және «деректерді жинау және сақтау» модулдері қосылды. Жоғарыда аталған модульдер мен DMMS жүйесі Демингтің (жоспарлау-орындау-тексеру-әрекет ету) цикліне негізделген. «МРС-К» ЖШС және «Agtech» ЖШС жобалау тобы мен мердігерлік ұйымының мамандары үлкен жұмыс атқарды, онда автоматтандыру және цифрландыру жұмыстары жүргізілді:

•​ тау-кен жұмыстарын жүргізудің жоспар-кестесі;

• электрондық наряд-тапсырманы беру мен жабудың, жұмыс орнын бағалаудың, тау-кен-шахта жабдығын (бұдан әрі - ТШЖ) мобильді құрылғыларды қолдана отырып, тоқтап қалулар мен ауытқуларды фотофиксациялау мүмкіндігімен қабылдау мен берудің бизнес-процесі;

•​ бекітілген учаскелер бойынша учаскелер мен ТШЖ жұмысын қарау мүмкіндігімен негізгі технологиялық процестер (өндіру, жару, орау, бекіту, қауіпсіздендіру, үңгілеу) бойынша тау-кен жұмыстарын жүргізу динамикасының деректері;

•​ материалдық ағынның қозғалыс процесі: кендерден бастап, өндірілген кеннің сандық-сапалық көрсеткіштерін көрсете отырып, кеннің скипо-клеткалық көтерілуіне дейін;

•​ ТҚжЖ кестесі, фотофиксациямен орындалған іс-шаралардың нақты жай-күйін және электрондық күнтізбеде жоспарланған іс-шараны көрсете отырып, ҚжЕҚ бойынша мінез-құлық аудитін және бақылау-профилактикалық жұмыстарды жүргізу кестесі;

• ​негізгі технологиялық учаскелер бойынша жұмыс тиімділігінің негізгі көрсеткіштері;

• ​өндірістің тиімділігі мен еңбек тәртібін арттыру үшін назар аударуды және уақтылы жоюды қажет ететін шахтада болып жатқан түрлі оқиғалар

• ​және т. б.

Image 2

Бүгінгі таңда цифрландыру-уақыт талабы екенін атап өткім келеді. Мұндай өзгерістер әр компанияға әсер етеді, өйткені бәрі өзгереді, жақсарады, толықтырылады. Егер біз бұған қарсы болсақ, онда біз өркениетті әлемнің шетінде қаламыз. Цифрлық технологиялар мен цифрлық трансформацияны енгізу арқасында бизнес-процестер, бизнес-модельдер және Компанияның корпоративтік мәдениеті жетілдірілуде. Осыған сүйене отырып, DMMS жүйесі өндірістік персоналдың талаптарын ескере отырып, функционалды түрде толықтырылады және кеңейтіледі. Қазір «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС жобалық тобы мен цифрландыру қызметінің алдында электронды наряд-тапсырма беру кезінде электрондық-цифрлық қолтаңбаны енгізу міндеті тұр, бұл, сайып келгенде, қағаз тасығыштарды (табиғи ресурстарды) жұмыста пайдалануды қысқартуға әкеп соғады, ал бұл шағын болса да, бірінші кезекте климаттың өзгеруімен күресуге бағытталған ESG-стратегиясын іске асыру шеңберінде біздің тарапымыздан қадам болады», - деді жоба жетекшісі Қанафин Рүстем Мұратұлы.

Image 2

«Бірінші кезекте мен үшін жұмыскерлеріміздің қауіпсіздігі және төтенше тәуекелді жою маңызды, бұл өндірістік қызметті тоқтатуға әкеп соғатын өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамалық талаптарды орындау. Жобалық топтың күш-жігерінің арқасында бұл тәуекел Шығыс Жезқазған кенішінің №57 және «Анненскі» шахталарында алынып тасталды және персонал мен көлікті орналастыру жүйесі өнеркәсіптік пайдалануға енгізілгеннен кейін №55 шахтада алу жоспарлануда. Қазір персоналды және көлікті орналастыру жүйесі №57 және «Анненскі» шахтасының диспетчерлерінің күнделікті жұмысында қолданылады, онда жақында екі қызметкердің шахтадан кеш шығу оқиғасы талқыланды. Осы оқиғаны персоналды және көлікті позитивтендіру жүйесі арқылы талқылауды ескере отырып, біздің кеншілерімізге олар енді өздерін әлдеқайда қауіпсіз сезінулеріне болатынын айтқым келеді, өйткені ауысым аяқталғаннан кейін қызметкер сыртқа (бетіне) шықпаған жағдайда әр түрлі себептер болуы мүмкін (мысалы, денсаулықтың нашарлауы), диспетчер оның орналасқан жерінің соңғы нүктесін біледі, бұл оны іздеудің және құтқарудың жеделдігін жеңілдетеді», - деді Шығыс Жезқазған кенішінің бас инженері Дархан Болатұлы Әбдіқасов.

Image 2
Image 2

«Күнделікті жұмыста, шұғыл жиын алдында мен «жұмыс тиімділігін бағалау» модулін қарастырамын, онда мен үшін учаске бастықтарынан бастап өздігінен жүретін техника операторларына дейінгі жоспарлы көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпарат бар, сонымен қатар ауысым мен тәулік ішінде DMMS жүйесінде туындаған тоқтап қалулар мен оқиғаларды қарастырамын. Өз тарапымнан, DMMS жүйесін енгізудің және осы жүйені күнделікті жұмыста пайдаланудың арқасында «Западный» кенішінің өндірістік персоналының цифрлық жетілуі артып келе жатқанын және шахта ресурстарын ұтымды пайдалану үшін аналитикалық есептермен DMMS жүйесінің функционалдығын кеңейту бойынша өндірістік персоналдың қосымша талаптары бар екенін атап өткім келеді», - деді «Западный» кеніші директорының м. а. Оспанов Ерлан Сейсенұлы

Image 2

«67 шахтадағы ТӨБЖЕ» жобасының өнімі 2022 жылдың қараша айынан бастап пайдаланылады. Бүгінгі күні шахтаның № 67 өндірістік персоналы DMS жүйелерінің функционалдығына бейімделуде. Электрондық наряд-тапсырманы DMMS жүйесінде беру шамамен ±5 минутты алады, мұнда жұмыс орындарының, операциялардың, жұмысшылардың және жабық техниканың дайын шешімдері бар, ал журналда наряд-тапсырманы беру 30 минуттан асады, өйткені ол барлық деректерді толтыруға келеді. Сондай - ақ, DMMS жүйесіндегі басқа қатысушылардың бастамашыларымен қарастырылған «жұмыс тиімділігін бағалау» модулімен жоспар шығарумен бірге келетін көшбасшыларды көруге болады және бұл ұжымда серіктестік атмосферасын қалыптастырады» - деді №4 жақсы учаскенің бастығы Жасұлан Жандосұлы Жалғасбаев және №4 өндіру учаскесінің бастауыш орынбасары Сарбала Руслан Серікұлы.

Image 2
Image 2
Image 2
Image 2
Image 2

Агрессивті орта мен жерасты тау-кен қазбалары жағдайында «ПжКОЖК» және «67 шахтадағы ТӨБЖЕ» жобасының өнімдеріне қызмет көрсету, әрине, қиын. Бүгінгі күні «ПжКОЖК» жобасын іске асыру кезеңінде тау-кен қазбаларының бекітілген учаскелері бойынша радиосәулелендіруші кабель мен желілік жабдықтың сақталуы үшін ИТҚ-нің жауапкершілігі туралы бұйрық шығарылды. Осы іс-шаралардың және «Қазақмыс корпорациясы» ЖШС басшылығының қолдауының арқасында вандализм жағдайлары барынша азайтылды. Күнделікті жұмыс барысында біз «Инфрақұрылым» модулін қолданамыз, онда «Инфраструктура» «online» режимінде жерасты радиобайланыс жүйесінің желілік жабдықтарының жұмыс мәртебесі, персонал мен көліктің орналасуы, апаттық хабарлау және Wi-Fi нүктелері байланған тау-кен қазбаларында орнату орны және «Оқиғалар» модулі көрсетілген, онда ықтимал шығу туралы хабарламалар уақтылы келеді желілік жабдықты немесе кабельді зақымдау. Осы оқиғалар туындаған кезде мамандарды тиісті таулы учаскелер бойынша сигналдың жұмыс істемеу немесе әлсіреу себептерін анықтау үшін жібереміз, Бұл радио шығаратын кабельдің және дұрыс емес жабдықтың зақымдалған учаскелерін іздеуді жеңілдетеді және анықтау уақытын қысқартады», - деді Батыс Сейілбек кеніші шахтасының №67 байланыс учаскесінің бастығы Әділхан Мұратұлы және Шығыс Жезқазған кенішінің байланыс учаскесінің бастығы Жүнісбек Ғабиден Анасұлы.

Image 2
Image 2

Новости по теме

Новости по теме

16 Jul 2024

Жамбыл облысында жаңа өнеркәсіптік кешен іске қосылды

05 Jul 2024

Қазақмыс басшылығы Жезқазғандағы геологиялық кластер құрылысымен танысты

03 Jul 2024

Қазақстандық ғалымдар ТМК үшін жаңа әзірлемелерін ұсынды

28 Jun 2024

Қарағанды құю-машина жасау зауыты ТМД халықаралық сыйлығын жеңіп алды

24 Jun 2024

АҚШ-тың Қазақстандағы елшісіне Жезқазған мыс балқыту зауытының жұмысы көрсетілді

20 Jun 2024

Қырғызстан Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің Kazakhmys Holding топ-менеджері Владимир Жұманбаевқа шағымы жоқ