Anti-corruption measures

“Kazakhmys company image, credibility and confidence of people we work with is one of our most valuable assets”

The Kazakhmys Group is particularly focused on issues concerning introduction of anti-corruption policies and procedures, internal corporate system capable of combating bribery and corruption.

To this end, the company approved and enacted the Anti-Corruption Code, which is a summary of general principles of professional business ethics and primary rules of conduct for company employees, both in external relationships with partners, counterparties and other interested parties, and in internal relationships between personnel.

The Company from time to time conducts effectiveness appraisal of anti-corruption policies and procedures in terms of timely identifying breaches.

Speak Up service is one of the tools of such appraisal and its activities are aimed at reporting breaches of legislation.

It enables company employees, partners, counterparties and other interested parties not only to report their suspicions, but also to receive explanations on issues related to application of local regulations of the company.

Individuals and legal entities submit their applications to the free hotline via 8-800-080-8089 telephone number, the email address at speakup@kazakhmys.kz, a mail to the registered office of the company (Bldg.12, Abai Str., Karaganda 100012).

The company informs employees and third parties of Speak Up Service activities by placing posters on premises of the Group’s production units, as well as contact information on social networks.

The company is particularly focused on interaction with counterparties and compliance by counterparties with anti-corruption provisions of the Kazakhmys Group.

These activities are implemented in accordance with requirements of Counterparties preliminary verification program on compliance with anti-bribery and corruption legislation, Regulations on verification of counterparties, draft contracts, procedure for recording an identified threat and level of its feasibility, as well as Regulations on approval of counterparties refusing to comply with anti-corruption provisions of the Kazakhmys Group.

2021 жылы контрагенттердің 46 (12) шартқа қатысты Компанияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын орындаудан бас тартуы туралы 36 (12) өтініші қарау үшін келіп түсті.

Бұл ретте сауалнаманы толтырудан 24 (6) контрагент, шарт мәтініне Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені енгізуден 4 (2) контрагент, Сауалнаманы толтырудан және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені енгізуден 8 (4) контрагент бас тартты.

«Қазақмыс» Тобының сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерін орындаудан бас тартқан 28 (8) контрагент бойынша 11.12.2018 жылғы №Х-260-пр бұйрықпен бекітілген «Қазақмыс» Тобы компанияларының сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерін сақтаудан бас тартқан контрагенттерді келісу регламентінің (бұдан әрі - Регламент) 6.5.1 және 6.5.3-тармақтары негізінде «Қазақмыс» Тобы компанияларының тиісті іс-қызметін қамтамасыз ету үшін біржолғы тәртіпте келісім берілді.

5 (4) контрагент олармен тұрақты түрде өзара әрекеттесу үшін «Қазақмыс» Тобының сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерін сақтаудан бас тартқан контрагенттер тіркеліміне енгізілді. Санаттар бойынша аталған контрагенттер келесі түрде көрсетілген: табиғи монополиялар субъектілері - 1 (0), жарғылық капиталда мемлекеттің қасытуымен мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындар – 4 (4).

2 (0) контрагентке қатысты Регламенттің 5.1.3-тармағы негізінде бұрын берілген келісу туралы жауап берілді.

1 (0) өтініш контрагент тарапынан ескертулерді жоюға және барлық қажетті мәліметті көрсету арқылы Парақорлықпен және сыбайлас жемқорлықпен күресу туралы заңнаманы сақтау бойынша сауалнаманы ұсынуға байланысты қараусыз қалдырылды.

Согласование контрагентов, отказывающихся от исполнения антикоррупционных политик

«Қазақмыс» Тобы жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қарсы іс-қимыл саласында енгізіліп жатқан саясаттар мен рәсімдер туралы хабардарлығын арттыру бойынша жұмыс жалғасуда. Жаңадан қабылданған жұмыскерлерге ерекше назар аударылады.

Есептік кезеңде жаңадан қабылданған жұмыскерлерді қоса алғанда, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы кодекспен танысқан жұмыскерлердің жалпы саны 2981 (2577) адамды құрады.

Еңбек шарттарына, оның ішінде осындай келісімдерді жасау атқаратын лауазымына сәйкес міндетті сипатқа ие болатын жаңадан қабылданған жұмыскерлермен жасалған еңбек шарттарына 509 (576) қосымша келісім жасалды.

Мүдделер қақтығысын басқару бойынша іс-қызметке ерекше рөл беріледі. Мүдделер қақтығысын басқару регламентін іске асыру шеңберінде мүдделер қақтығысын ашудың дұрыстығы мен толықтығына және оларды реттеу сапасына талдау жүргізіледі.

Жаңадан қабылданғанмен қоса «Қазақмыс» Тобы компанияларының 314 (973) жұмыскері «Әлеуетті ықтимал, туындаған мүдделер қақтығыстары туралы ақпаратты ашу» А және Б нысанындағы Сауалнама ұсынды. Сауалнама толтыру кезінде 10 (47) мүдделер қақтығысы анықталып, реттелді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді жүйенің маңызды элементтерінің бірі персоналды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жергілікті актілердің негізгі талаптарына оқыту болып табылады.

«Қазақмыс» Тобының жұмыскерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында ақпараттың негізгі дереккөзі болып табылатын «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы білім базасы» бағдарламалық жасақтама әрекет етеді.

Бағдарламалық өнім жұмыскерлердің дербес компьютерлерінің жұмыс үстелдерінде орналасқан, бұл дербес компьютері және тұрақты негізде корпоративтік желіні пайдаланушының есептік жазбасы бар жұмыскерлердің барлығының оған қол жеткізуіне мүмкіндік береді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттар мен рәсімдерді білуге жұмыскерлерге жалпыға міндетті тестілеуді жүргізу үшін қажетті жағдайлар жасалған. Жұмысқа қабылдау кезінде сынақ мерзімінен өту тәртібі туралы ереженің талаптарын орындау үшін жаңадан қабылданған қызметкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттар мен рәсімдерді білуіне электрондық тестілеуден өтуі қамтамасыз етіледі.

Есептік кезеңде электрондық тестілеуден жаңадан қабылданған жұмыскерлерді қоса алғанда 346 (385) жұмыскер өтті.

Компанияда тұрақты негізде жобалардың, шарттардың (келісімдердің) және жергілікті актілердің оларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттар мен рәсімдерге қайшы келетін нормалардың болуы мәніне сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізіледі, бұл көрсетілген саладағы тәуекелдердің алдын алуға мүмкіндік береді.