Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

«Қазақмыс Компаниясының беделі, бірге жұмыс жасайтын адамдардың бізге арқа сүйеуі және сенім артуы біздің ең құнды активтеріміздің бір болып табылады»

«Қазақмыс» Тобының компанияларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен рәсімдерді енгізу мәселелеріне, парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра алатын тиімді ішкі корпоративтік жүйенің болуына көп көңіл бөлінеді.

Осы мақсатта компанияда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы кодекс бекітілді және қолданысқа енгізілді, ол кәсіби іскерлік этиканың жалпы қағидаттарының жиынтығын және компания қызметкерлерінің серіктестермен, контрагенттермен және басқа да мүдделі тұлғалармен сыртқы өзара қарым-қатынастардағы, сондай-ақ жұмыскерлер арасындағы ішкі өзара қарым-қатынастардағы мінез-құлқының негізгі қағидаларын қамтиды.

Компания бұзушылықтарды уақтылы анықтау тұрғысынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттар мен рәсімдердің тиімділігіне бағалауды кезең-кезеңімен жүргізеді.

Осындай бағалау құралдарының бірі «Speak Up» қызметінің заңнаманы бұзушылықтар туралы хабарлау жөніндегі іс-қызметі болып табылады.

Бұл компания жұмыскерлеріне, серіктестерге, контрагенттерге және басқа да мүдделі тұлғаларға өздерінің күдіктері туралы хабарлап қана қоймай, компанияның жергілікті ережелерін қолдануға байланысты мәселелер бойынша түсініктемелер алуға мүмкіндік береді.

Жеке және заңды тұлғалардан өтініштерді қабылдау тегін «жедел желіге» келесі үш тәсілмен жүргізіледі: 8-800-080-8089 телефоны бойынша, speakup@kazakhmys.kz электрондық мекенжайына, компанияның заңды мекенжайына (100012, Қарағанды қ., Абай к., 12) поштамен.

Компания жұмыскерлерін және үшінші тұлғаларды «Speak Up» қызметінің жұмысы туралы хабардар ету компаниялардың өндірістік бөлімшелерінің аумағында постерлер орналастыру, сондай-ақ әлеуметтік желілердегі байланыс ақпаратын орналастыру арқылы жүргізіледі.

Компанияда контрагенттермен өзара әрекеттесуге және контрагенттердің «Қазақмыс» Тобының сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерін қабылдауына көп көңіл бөлінеді.

Бұл іс-қызмет контрагенттерді парақорлықпен және сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңнаманың сақталуына алдын ала тексеру бағдарламасының, Контрагенттерді тексеру туралы регламенттің, шарт жобаларының, анықталған қатерді тіркеу тәртібінің және оған жол беру деңгейінің, сондай-ақ «Қазақмыс» компаниялар Тобының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерін сақтаудан бас тартатын Контрагенттерді келісу регламентінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

2020 жылы қарау үшін контрагенттердің компанияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын орындаудан бас тартуы туралы 12 (47) өтініш келіп түсті. Бұл ретте сауалнаманы толтырудан 6 (28) контрагент, шарттың мәтініне Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені енгізуден – 2 (8) контрагент, сауалнаманы толтырудан және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпені енгізуден – 4 (11) контрагент бас тартты.

«Қазақмыс» Тобының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттарын орындаудан бас тартқан контрагенттерді келісу

12
контрагенттер келісілген
6
«Контрагенттің сауалнамасы» өлшемі бойынша
2
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпе» өлшемі бойынша
4
екі өлшем бойынша

Жоғарыда көрсетілген өтініштерді талдау нәтижелері бойынша Контрагенттер тіркеліміне сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелер болмаған кезде шарттарды жасасуға және кейіннен орындауға рұқсат етілген 4 (22) контрагент енгізілді.

«Қазақмыс» компаниялар Тобының сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерін орындаудан бас тартатын контрагенттерге қатысты қалған 8 (25) өтініш бойынша «Қазақмыс» компаниялар Тобы құрылымдық бөлімшелерінің тиісті іс-қызметін қамтамасыз ету үшін бір реттік тәртіппен келісу берілді.

«Қазақмыс» Тобы жұмыскерлерінің сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қарсы іс-қимыл саласында енгізіліп жатқан саясаттар мен рәсімдер туралы хабардарлығын арттыру бойынша жұмыс жалғасуда. Жаңадан қабылданған жұмыскерлерге ерекше назар аударылады.

Есептік кезеңде жаңадан қабылданған жұмыскерлерді қоса алғанда, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы кодекспен танысқан жұмыскерлердің жалпы саны 2577 (2812) адамды құрады.

Еңбек шарттарына, оның ішінде осындай келісімдерді жасау атқаратын лауазымына сәйкес міндетті сипатқа ие болатын жаңадан қабылданған жұмыскерлермен жасалған еңбек шарттарына 576 (673) қосымша келісім жасалды.

Мүдделер қақтығысын басқару жөніндегі қызметке ерекше рөл беріледі. Мүдделер қақтығысын басқару регламентін іске асыру шеңберінде мүдделер қақтығысын ашудың дұрыстығы мен толықтығына және оларды реттеу сапасына үнемі талдау жүргізіледі. Осы Регламенттің талаптарына сәйкес «Қазақмыс» Тобы компанияларының 973 (981) жұмыскері, оның ішінде жаңадан қабылданған жұмыскерлер «Әлеуетті ықтимал, туындаған мүдделер қақтығыстары туралы ақпаратты ашу» А және Б нысанындағы Сауалнамаларды ұсынды. Сауалнамаларды толтыру кезінде 47 (28) мүдделер қақтығысы ашылып, реттелді.

Мүдделер қақтығыстарын басқару

973
мүдделер қақтығысы туралы сауалнама толтырылған
47
мүдделер қақтығысы ашылған
47
мүдделер қақтығысы реттелген

Персоналды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы жергілікті актілердің негізгі талаптарына оқыту сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді жүйенің маңызды элементтерінің бірі болып табылады. Компанияда «Қазақмыс» Тобының жұмыскерлері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында ақпараттың негізгі дереккөзі болып табылатын «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы білім базасы» бағдарламалық жасақтама әрекет етеді.

Бағдарламалық өнім «Қазақмыс» Тобы жұмыскерлерінің дербес компьютерлерінің жұмыс үстелдерінде орналасқан, бұл дербес компьютері және тұрақты негізде корпоративтік желіні пайдаланушының есептік жазбасы бар жұмыскерлердің барлығының оған қол жеткізуіне мүмкіндік береді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттар мен рәсімдерді білуге жұмыскерлерге жалпыға міндетті тестілеуді жүргізу үшін қажетті жағдайлар жасалған. 2020 жылға электрондық тестілеуден 385 (370) жұмыскер өтті (жаңадан қабылданғандармен қоса).

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында «Қазақмыс» Тобы компаниялары жұмыскерлерінің хабардарлығын арттыруға бағытталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттар мен рәсімдерге оқыту бойынша тренингтер өткізу практикасы жалғастырылды. Электрондық оқытумен 385 (370) адам қамтылды.

Компанияда тұрақты негізде жобалардың, шарттардың (келісімдердің) және жергілікті актілердің оларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттар мен рәсімдерге қайшы келетін нормалардың болуы мәніне сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізіледі, бұл көрсетілген саладағы тәуекелдердің алдын алуға мүмкіндік береді.